PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

Sveiki atvykę!

Neįgaliesiems

Naujienos

Dėl alkoholinių gėrimų prieinamumo ir jų vartojimo mažinimo priemonių svarstymo

2014 spalio 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos apsaugos ministerijos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuotas pasitarimas su valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir verslo subjektais dėl alkoholinių gėrimų prieinamumo ir jų vartojimo mažinimo.

Vieningai buvo nuspręsta, kad būtina imtis neatidėliotinų alkoholinių gėrimų vartojimo ir jo prieinamumo mažinimo priemonių, apsvarstyti visas tiek verslo subjektų, tiek valstybės institucijų ir įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų siūlomas priemones ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui. 

Nuspręsta iki 2014 m. spalio 20 d. Departamentui pateikti pasiūlymus dėl alkoholinių gėrimų prieinamumo ir jų vartojimo mažinimo priemonių.

 

Lietuvos atstovai dalyvavo Tarptautiniame narkotikų kontrolės ir visuomenės sveikatos simpoziume

2014 m. rugsėjo 28 d. - 2014 m. spalio 2 d. vyko Tarptautinis narkotikų kontrolės ir visuomenės sveikatos simpoziumas, kurį organizavo Turkijos nevyriausybinė organizacija ,,Green Crescent”,  Europos Tarybos Pompidou grupė, Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, taip pat įvairios Turkijos ministerijos.

Skaityti daugiau...

Seime įvyko pirmoji Baltijos šalių konferencija „Prenatalinė alkoholio vartojimo prevencija“

2014 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko pirmoji Baltijos šalių konferencija „Prenatalinė alkoholio vartojimo prevencija“ (toliau – Konferencija). Konferencijoje, kurią organizavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų institutas, Lietuvos Medicinos Studentų Asociacija, LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau - Departamentas), Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, dalyvavo žymiausi šios srities ekspertai iš Nacionalinio piktnaudžiavimo alkoholiu ir alkoholizmo instituto (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir Sveikatos ekonomikos instituto (Kanada), Pasaulio sveikatos organizacijos, taip pat pranešėjai iš Olandijos bei Baltijos šalių.  

Skaityti daugiau...

ES Tarybai pirmininkaujanti Italija toliau tęsia Lietuvos pirmininkavimo metu inicijuotas diskusijas

Šių metų rugsėjo 10-11 dienomis Briuselyje vykusio ES Tarybos Narkotikų horizontaliosios darbo grupės (HDG-Horizontal Working Party on Drugs) susitikimo metu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė Tania Griškienė pristatė specialiai pirmininkaujančiai Italijai parengtą diskusinį dokumentą, kurio tikslas – diskusijų metu išsiaiškinti ir susitarti dėl konceptualaus požiūrio į priklausomybės nuo piktnaudžiavimo receptiniais vaistais, kurių sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, problemą, koks fenomenas laikytinas priklausomybe nuo tokių vaistų ir kokie mūsų visuomenės ekonominio ir socialinio gyvenimo procesai galėtų tapti minimos problemos indikatoriais.

Skaityti daugiau...

Pradėjo veikti projekto „RARHA" internetinė svetainė

Pradėjo veikti  projekto ,,Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ angl. ,,Reducing Alhocol Related Harm“ (RARHA) internetinė svetainė. Ją rasti galite adresu -  www.rarha.eu  

Daugiau apie projektą

Daugiau pranešimų spaudai >>

Departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian dalyvavo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro organizuotame Teisės korespondentų susitikime

Lisabonoje birželio 26-27 d. vyko  Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro organizuotas Teisės korespondentų susitikimas, kuriame Lietuvai atstovavo Departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian. Susitikime be Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių atstovų dalyvavo Rusijos ir Izraelio atstovai. 

Skaityti daugiau

Departamentas parengė rekomendacijas savivaldybėms

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) parengė rekomendacijas savivaldybėms „Psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonių taikymas“. Rekomendacijose atspindėta ne tik Lietuvos savivaldybių patirtis įgyvendinant alkoholio ir tabako kontrolės bei šių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemones, bet ir moksliniais įrodymais grįstų alkoholio ir tabako kontrolės bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonių veiksmingumas. 

Skaityti daugiau 

Pranešimai

Pranešimas Nr. 24L-58 apie UAB "Dirbtinis pluoštas" patikslintą veiklos vietos registracijos pažymėjimą

2014 m. spalio 7 d. Nr. 24L-58

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221, 37 punktu bei atsižvelgiant į Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos, sudarytos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. T1-159, siūlymą, pateiktą 2014 m. rugsėjo 25 d. posėdžio protokolu Nr. L3-7, 2014 m. spalio 2 d. išduotas patikslintas veiklos vietos registracijos pažymėjimas Nr. L2-61 pakeičiant įmonės pavadinimą iš uždaroji akcinė bendrovė „Korelita“ į uždaroji akcinė bendrovė „Dirbtinis pluoštas“ (įmonės kodas 135154525, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 4, veiklos vietos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 4).

Pranešimas Nr. 24L-57 apie patikslintas alkoholio produktų gamybos licencijas AB "Volfas Engelman"

2014 m. spalio 7 d. Nr. 24L-57

Vilnius

 

Vadovaujantis Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 67, 5 punktu, 2014 m. spalio 6 d. patikslintos AB „Volfas – Engelman“ (teisinė forma – akcinė bendrovė, kodas 133990589, buveinė – Kaunakiemio g. 2, Kaunas) alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija Nr. 156 ir alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija Nr.92, išbraukiant iš jų sandėlio, kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholio produktai, adresą Kauno r. sav. Kampiškių k. Alšėnų g. 8, (patalpos pažymėjimas plane 1-3).

Pranešimas Nr.24L-56 apie išduotą licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais UAB "Kauno kooperacijos didmeninė prekyba" Nr. 10L-81t

2014 m. spalio 7d. Nr. 24L-56

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi ir Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450, 8 punktu, 2014 m. spalio 06 d. išduota UAB „Kauno kooperacijos didmeninė prekyba“ (kodas 235646680, teisinė forma-uždaroji akcinė bendrovė, buveinė Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 98) licencija Nr. 10L-81t verstis didmenine prekyba tabako gaminiais.

Sandėlio, iš kurio bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriame šie gaminiai bus laikomi, adresas ir patalpos pažymėjimas plane: Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 98, (2-7).

 

__________________

Pranešimas Nr. 24L-55 apie išduotą UAB "Kauno kooperacijos didmeninė prekyba" licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. 4L-274a

2014 m. spalio 7 d. Nr. 24L-55

Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo”, 5 punktu, 2014 m. spalio 6 d. išduota UAB „Kauno kooperacijos didmeninė prekyba“ (kodas 235646680, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė – Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 98) licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. 4L-274a.

Pranešimas Nr.24L-54 apie išduotą UAB "Kaizeris" licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. 4L-273a

2014 m. rugsėjo 25 d. 24L-54

Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo”, 5 punktu, 2014 m. rugsėjo 25 d. išduotaUAB „Kaizeris“ (kodas 303355995, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė – Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vytenio g. 13) licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. 4L-273a.

Daugiau pranešimų >>

Renginių kalendorius
Spalis  2014
P A T K P Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

NUORODOS


http://ntakd.lt/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1179-projektas-bendrieji-veiksmai-mazinant-alkoholio-daroma-zala-rarha